Tüm cam atıklar geri dönüştürülebilmektedir. Ancak bazı atık camlar ağır metaller veya zararlı gazlar içerdikleri için tehlikeli atık sınıfına, ya da hastanelerde tedavi amaçlı kullanılan ilaçları içeren bazı şişeler de tıbbi atık sınıfına girmektedir. Bu nedenle florasanlar, ampuller, cam tesisi arıtma çamuru (cam tozu) ve hastanelerde çıkan filakon şişeler gibi camların geri dönüştürülmesi için lisanslı araçlarla toplanması ve tehlikeli atık ya da tıbbi atık işleme tesisi lisansına sahip tesislerde işlenmesi gerekmektedir. Ancak ülkemizde bu tür camların işlenmesi için ihtisas olmuş bir işletme bulunmadığı için yönetmeliklere uygun bir şekilde gömülmektedir.

Atık türleri, uluslararası bir kodlama sistemi ile sınıflandırılmıştır. Aşağıdaki listede tesislerimize alarak geri dönüştürdüğümüz tüm cam atık türlerini bulabilirsiniz.

İlave sorularınız olursa bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

10 ISIL İŞLEMDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
10.11 Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları
10.11.03 Cam elyaf atıkları
10.11.05 Partiküller ve toz
10.11.10 10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı
10.11.12 10 11 11 dışındaki atık camlar
10.11.99 Başka bir şekilde tanımlanmamış
15 ATIK AMBALAJLAR
15.01 Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları dahil)
15.01.07 Cam ambalaj
16 LİSTEDE BAŞKA ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR
16.01 Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç) Kaynaklanan Atıklar
16.01.20 Cam
17 İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI (kirlenmiş alanlardan çıkartılan hafriyat dahil)
17.02 Ahşap, Cam ve Plastik
17.02.02 Cam
19 ATIK YÖNETİM TESİSLERİNDEN, TESİS DIŞI ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDEN VE İNSAN TÜKETİMİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU HAZIRLAMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
19.12 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar
19.12.05 Cam
20 AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL BELEDİYE ATIKLARI (Evsel Atıklar ve Benzer Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıklar)
20.01 Ayrı Toplanan Fraksiyonlar
20.01.02 Cam